Menu

Förstå Världen 2015

Förstå Världen 2015

UPPDRAG
Att på uppdrag av Riksteatern producera en turné i samarbete med Sveriges Radio kring det etablerade konceptet Radiokorrespondenterna. Turnén utformades som ett modererat samtal mellan två korrespondenter och kommer att turnera till ett tiotal Riksteaterarrangörer under hösten 2015. 

RESULTAT
Produktionen inleddes som ett större samarbete mellan Riksteatern och Sveriges Radio och innefattade från start även en teaterproduktion. Efter hand redigerades konceptet och resulterade i ett avskalat format med enbart två korrespondenter och en samtalsledare frånSveriges Radio. Jag är ansvarig producent för turnékonceptet och var också delaktig i att initiera samarbetet med Sveriges Radio. 

Fler case se nedan

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!