Menu

Förstå Världen 2015

Förstå Världen 2015

UPPDRAG
På uppdrag av Riksteatern utveckla ett samarbete med Sveriges Radio och producera en turné kring det etablerade konceptet Radiokorrespondenterna. Turnén utformades som ett modererat samtal mellan två korrespondenter och kommer att turnera till ett tiotal Riksteaterarrangörer under hösten 2015. Produktionen inleddes som ett större samarbete mellan Riksteatern och Sveriges Radio och innefattade från start även en teaterproduktion. Efter hand redigerades konceptet och resulterade i ett avskalat format med två korrespondenter och en samtalsledare frånSveriges Radio.

Producent: Follow the Rabbit/Josefin Rosales
Producent Sveriges Radio: Carina Claesson
Marknadsföring: Linda Persson

P

Fler case se nedan

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!